Czym zajmuje się RoyTreZ ?

Royalty Trade Zone S.A. (RoyTreZ) jest pierwszym w Polsce podmiotem pośredniczącym w zakupie i sprzedaży majątkowych praw autorskich i pokrewnych. Spółka została stworzona, aby wzmocnić pozycję artystów i zapewnić im szybsze finansowanie przez fanów oraz inwestorów. Poprzez współpracę z międzynarodową giełdą w Luksemburgu, prawa majątkowe stają się aktywem, którego siłę budować będą twórcy i ich przyszli posiadacze (inwestorzy).
Autorzy piosenek i inni właściciele praw autorskich, którzy udostępniają swoją twórczość do obrotu, sprzedają część swoich przyszłych dochodów z tytułu praw autorskich/pokrewnych fanom lub inwestorom, którzy szukają zysków na rynkach nieskorelowanych z rynkiem kapitałowym.

Kto założył/ kto stoi za RTZ ?

Royalty Trade Zone jest spółką stworzoną przez zespół zgranych i uzupełniających się umiejętnościami, wiedzą i doświadczeniem osób. Nasze kompetencje skupiają się wokół szeroko pojętych inwestycji, prawa, finansów, informatyki, audytu oraz promocji i marketingu. Posiadamy doświadczenie w pracy zarówno z największymi koncernami jak również indywidualnymi klientami. Jesteśmy tu po to by ułatwić artystom dostęp do środków finansowych a inwestorom do nowego typu aktywów.
W zarządzie spółki znajdują się:

Bartłomiej Tworek (CEO), jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na Kierunku Finanse i Rachunkowość ze specjalnością w Bankowości Inwestycyjnej. Swoją pracę magisterską oraz późniejszą karierę poświęcił alternatywnym niefinansowym formom inwestycji. W swojej dotychczasowej karierze zarządzał projektami inwestycyjnymi (osiedla mieszkaniowe, hotele, biura), prowadził dział rozwoju w grupie kapitałowej działającej w branży budowlano-deweloperskiej oraz zarządzał spółką produkcyjną. W ramach swoich obowiązków odpowiadał za pozyskiwanie finansowania dla projektów inwestycyjnych, eksportowych i badawczo rozwojowych ze środków Unijnych oraz rynku kapitałowego.

Piotr Wasaty (CFO), absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, MBA, CFE, przez wiele lat pracujący jako Dyrektor Finansowy S. A. ZAiKS, w którym zarządzał pionem finansowym oraz inwestycyjnym. W organizacji o sumie kapitalizacji 1,4 mld PLN, zatrudniającej 460 osób, kierował pracą 116-osobowego zespołu trzech departamentów, współpracował ze szczeblem kierowniczym wiodących banków oraz TFI (członkowie zarządu, dyrektorzy pionu), kierował operacjami na rynku FX wraz z zagranicznymi transferami finansowymi do ponad 40 krajów.

Andrzej Rabsztyn (CMO), absolwent Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu posiadający szesnaście lat doświadczenia w komunikacji i strategii marketingowej, badaniach rynku, sprzedaży oraz IT. Osoba budująca i zarządzająca specjalistycznymi zespołami (konsulting, sprzedaż i obsługa klienta, mobile, IT), wykładowca akademicki (Wyższa Szkołą Bankowa we Wrocławiu, Uniwersytet Wrocławski). Specjalizuje się w wykorzystaniu nowych technologii w komunikacji marketingowej, marketingu efektywnościowym, marketing automation, SaaS oraz wprowadzaniu nowych produktów na rynek.

Adam Pacuski (Head of Legal), absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Radca prawny specjalizujący się między innymi w prawie własności intelektualnej, w tym przede wszystkim w prawie autorskim i prawach pokrewnych. Przez wiele lat związany ze Stowarzyszeniem Autorów ZAiKS, gdzie zajmował się m.in. sprawami dotyczącymi utworów muzycznych i audiowizualnych. Aktualnie prowadzący własną kancelarię i współpracujący z Gekko Taxens M. Sobońska-Szylińska i Wspólnicy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych sp. p. w Warszawie. Prowadzi także wykłady i szkolenia, w tym w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie oraz Studium Event-Managerów na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, w zakresie prawa autorskiego i praw pokrewnych.

Z jakimi artystami już współpracujecie? Jaki jest efekt tej współpracy ?

Spółka wprowadziła z sukcem na giełdę w Luksemburgu katalogi Tomasza Luberta oraz Piotra Koncy. Ich popularność przebiła nasze najśmielsze oczekiwania.
Wszystkie prowadzone obecnie rozmowy mają charakter poufny i podlegają odpowiedniej ochronie; uzgodnienia w ww. zakresie są prowadzone pomiędzy właścicielem praw, Royalty Trade Zone oraz inwestorem. Katalogi utworów ujawnione zostają dopiero podczas pierwszego notowania praw na rynku pierwotnym bądź po udostępnieniu ich na platformie transakcyjnej Anote Music w Luksemburgu.
Bazując na doświadczeniach oraz sukcesie amerykańskich podmiotów w tej branży, stworzyliśmy atrakcyjną formułę, która nie tylko daje możliwość sprzedaży całych katalogów do dużych inwestorów, lecz również umożliwia otwartą wymianę aktywów na rynku wtórnym.

W jakie formule sprzedawane są prawa. Co kupujemy ?

Sprzedaż praw może odbywać się na kilka sposobów:
1) Sprzedaż bezpośrednia do konkretnego inwestora za określoną kwotę;;
2) Sprzedaż katalogu w formie aukcji prowadzonej na platformie transakcyjnej, gdzie nabywcą staje się osoba, która zaoferowała najwyższą cenę;
3) Sprzedaż bezpośrednio na platformie transakcyjnej za cenę ustaloną przez rynek (rynek wtórny).

Na czym polega współpraca z Anote? Jak działa Anote ?

Anote Music to międzynarodowa giełda majątkowych praw autorskich z siedzibą w Luksemburgu, na której notowane są katalogi utworów z całego świata. Jest to spółka, która przy wsparciu rządu Luksemburga, posiada zaawansowaną platformę transakcyjną, wykorzystującą najnowsze rozwiązania technologiczne (w tym blochchain), umożliwiające bezpieczne i błyskawiczne transakcje. Właściciele praw, którym zależy na budowaniu wartości posiadanych dzieł oraz międzynarodowej promocji mogą za pośrednictwem Royalty Trade Zone ulokować na niej swoje prawa.

Kto może zainwestować w prawa ?

W majątkowe prawa autorskie, za pośrednictwem RTZ oraz Anote, może inwestować każdy kto jest zainteresowany tą formą inwestycji. Wśród inwestorów wyszczególnić możemy następujące grupy:
• day traderów – inwestorów prywatnych bądź instytucjonalnych skupiających się na krótkoterminowych inwestycjach, generujących zyski ze wzrostu wartości aktywa,
• inwestorów biernych – oczekujących nie tylko na wzrost wartości aktywa, ale również czerpiących pożytki w postaci wypłacanych okresowo tantiem (analogicznie do dywidendy na rynku kapitałowym),
• inwestorów instytucjonalnych- fundusze inwestycyjne, fundacje rodzinne itp, oczekujące regularnych dochodów z posiadanych aktywów oraz oczekujących w dłuższej perspektywie wzrostu wartości danego aktywa,
• inwestorów branżowych – pragnących posiadać większy wpływ na rynek poprzez skupowanie i sprzedawanie aktywów zgodnie z zaplanowaną strategią inwestycyjną,
• inwestorów finansowych – inwestujących środki na z góry określony cel i czas, pragnący skorzystać z rozwoju artysty jaki dadzą mu zainwestowane w niego środki,
• inwestorów prywatnych – inwestujących własne środki finansowe w przedsięwzięcia przynoszące zysk,
• inwestorów sentymentalnych (fanów) – inwestujących pieniądze w dzieła co do których posiadają sentyment, mogą chcieć posiadać nawet niewielki ułamek praw.

W jaki sposób inwestor/fan będzie zarabiał na swoich inwestycjach ?

a) Z dywidend tantiemowych: Tantiemy z organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi są przekazywane do Royalty Trade Zone bądź do Anote Music, które następnie redystrybuują je posiadaczom akcji (praw) proporcjonalnie do ich udziałów.
b) Z handlu: W ten sam sposób w jaki inwestorzy zarabiają na giełdzie. W związku z tym, że wartość praw ulega zmianom w czasie, zarobić można sprzedając je po wyższych cenach niż te, za które zostały zakupione.

Z jakim ryzykiem wiąże się inwestycja ?

Każda inwestycja, niezależnie od jej formy, wiąże się z ryzykiem. Inwestowanie w prawa autorskie jest jednak mniej podatne na koniunkturę i nie wymaga nieustannego weryfikowania sytuacji mikro i makroekonomicznej. Jako właściciele praw możemy indywidualnie wspierać promocję posiadanego katalogu utworów i w ten sposób wpływać na jego przyszłą wartość. Warto także podkreślić, że wpływy tantiemowe, stanowiące podstawę dywidendy są zawsze dodatnie oraz obligatoryjnie wypłacane przynajmniej raz w roku.

Co jeśli Twórca umrze ?

Autorskie prawa majątkowe, wygasają z upływem 70 lat od śmierci twórcy, a do utworów współautorskich, od śmierci ostatniego współtwórcy, który przeżył pozostałych.
W zależności od formuły zakupu, prawa do twórczości wygasają po 70 latach, bądź po określonym wcześniej czasie. Jeśli w kontrakcie zakupu był oznaczony z góry czas na jaki zakupiono prawa, to w przypadku śmierci twórcy, prawa po zakończeniu umowy trafiają do jego spadkobierców.

Jakie są minimalne kwoty które można zainwestować ?

Przy zakupie katalogu utworów na rynku pierwotnym minimalna wartość transakcji wynika z ilości sprzedawanych przez twórcę praw, okresu ich ważności oraz średnich wpływów tantiemowych z ostatnich lat. Przeciętna wartość takiego katalogu na rynku polskim to 50-110 tys. złotych.
W przypadku transakcji na rynku wtórnym przez platformę transakcyjną, nie ma limitu kwoty, którą można zainwestować. Jedyne ograniczenie dotyczy aktualnej ceny 1 udziału danego katalogu utworów.