Kto może zainwestować w prawa ?

W majątkowe prawa autorskie, za pośrednictwem RTZ oraz Anote, może inwestować każdy kto jest zainteresowany tą formą inwestycji. Wśród inwestorów wyszczególnić możemy następujące grupy:
• day traderów – inwestorów prywatnych bądź instytucjonalnych skupiających się na krótkoterminowych inwestycjach, generujących zyski ze wzrostu wartości aktywa,
• inwestorów biernych – oczekujących nie tylko na wzrost wartości aktywa, ale również czerpiących pożytki w postaci wypłacanych okresowo tantiem (analogicznie do dywidendy na rynku kapitałowym),
• inwestorów instytucjonalnych- fundusze inwestycyjne, fundacje rodzinne itp, oczekujące regularnych dochodów z posiadanych aktywów oraz oczekujących w dłuższej perspektywie wzrostu wartości danego aktywa,
• inwestorów branżowych – pragnących posiadać większy wpływ na rynek poprzez skupowanie i sprzedawanie aktywów zgodnie z zaplanowaną strategią inwestycyjną,
• inwestorów finansowych – inwestujących środki na z góry określony cel i czas, pragnący skorzystać z rozwoju artysty jaki dadzą mu zainwestowane w niego środki,
• inwestorów prywatnych – inwestujących własne środki finansowe w przedsięwzięcia przynoszące zysk,
• inwestorów sentymentalnych (fanów) – inwestujących pieniądze w dzieła co do których posiadają sentyment, mogą chcieć posiadać nawet niewielki ułamek praw.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *