Co jeśli Twórca umrze ?

Autorskie prawa majątkowe, wygasają z upływem 70 lat od śmierci twórcy, a do utworów współautorskich, od śmierci ostatniego współtwórcy, który przeżył pozostałych.
W zależności od formuły zakupu, prawa do twórczości wygasają po 70 latach, bądź po określonym wcześniej czasie. Jeśli w kontrakcie zakupu był oznaczony z góry czas na jaki zakupiono prawa, to w przypadku śmierci twórcy, prawa po zakończeniu umowy trafiają do jego spadkobierców.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *