Nasz zespół

Bartłomiej Tworek

CEO

Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na Kierunku Finanse i Rachunkowość ze specjalnością w Bankowości Inwestycyjnej. Swoją pracę magisterską oraz późniejszą karierę poświęcił alternatywnym niefinansowym formom inwestycji. W swojej dotychczasowej karierze zarządzał projektami inwestycyjnymi (osiedla mieszkaniowe, hotele, biura), prowadził dział rozwoju w grupie kapitałowej działającej w branży budowlano-deweloperskiej oraz zarządzał spółką produkcyjną. W ramach swoich obowiązków odpowiadał za pozyskiwanie finansowania dla projektów inwestycyjnych, eksportowych i badawczo rozwojowych ze środków Unijnych oraz rynku kapitałowego.

Piotr Wasaty

CFO

Absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, MBA, CFE, przez wiele lat pracujący jako Dyrektor Finansowy S. A. ZAiKS, w którym zarządzał pionem finansowym oraz inwestycyjnym. W organizacji o sumie kapitalizacji 1,4 mld PLN, zatrudniającej 460 osób, kierował pracą 116-osobowego zespołu trzech departamentów, współpracował ze szczeblem kierowniczym wiodących banków oraz TFI (członkowie zarządu, dyrektorzy pionu), kierował operacjami na rynku FX wraz z zagranicznymi transferami finansowymi do ponad 40 krajów.