Nasz zespół

Piotr Wasaty

CEO

Absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, MBA, CFE, przez wiele lat pracujący jako Dyrektor Finansowy S. A. ZAiKS, w którym zarządzał pionem finansowym oraz inwestycyjnym. W organizacji o sumie kapitalizacji 1,4 mld PLN, zatrudniającej 460 osób, kierował pracą 116-osobowego zespołu trzech departamentów, współpracował ze szczeblem kierowniczym wiodących banków oraz TFI (członkowie zarządu, dyrektorzy pionu), kierował operacjami na rynku FX wraz z zagranicznymi transferami finansowymi do ponad 40 krajów.

Marcin Pałucki

COO

Marcin Pałucki to doświadczony prawnik i przedsiębiorca odpowiedzialny za relacje z inwestorami. Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu kancelarią prawną oraz w dziedzinie inwestycji, współpracy z inwestorami i obrotem ich aktywami. Jako aktywny sieciowiec (networker) i inwestor, wyróżnia się praktycznym podejściem do realizacji celów biznesowych.

Andrzej Rabsztyn

CMO

Andrzej Rabsztyn posiada 20 lat doświadczenia w zakresie komunikacji, strategii marketingowej, sprzedaży oraz IT. Jako przedsiębiorca kierował specjalistycznymi zespołami w różnych dziedzinach, a także pełnił funkcję wykładowcy akademickiego na Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu. Specjalizuje się w wykorzystaniu nowych technologii w marketingu, SaaS oraz wprowadzaniu innowacyjnych produktów.