Czy otrzymam certyfikat poświadczający posiadane prawa ?

TAK. Po zakończeniu transakcji nabycia akcji tantiemowych, można wygenerować w systemie odpowiedni certyfikat; z uwagi na możliwość wielokrotnego zawierania transakcji, certyfikat stanowi wyłącznie potwierdzenie wykonania operacji i jako taki nie jest papierem wartościowym. Dane dotyczące aktualnej liczby inwestorów (akcjonariuszy) oraz liczby akcji tantiemowych w obrocie giełdowym są na bieżąco aktualizowane we właściwych rejestrach, z zachowaniem najwyższych norm bezpieczeństwa.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *