Czy mogę wykorzystać posiadane prawa w celu ich licencjonowania ?

NIE. W jednej z poprzednich odpowiedzi wyjaśniliśmy, że akcje tantiemowe emitowane są na bazie mniejszościowego (do 50%) udziału w katalogu utworów – pozostałą (większościową) część zachowuje twórca tych utworów, bez którego zgody nie jest możliwe swobodne rozporządzanie tymi prawami. Innymi słowy, inwestor – nabywając akcje tantiemowe – ma prawo do przychodów jakie te akcje generują (w tym dywidendy tantiemowej) i z tych praw korzysta.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *