Dlaczego twórcy sprzedają swoje majątkowe prawa autorskie ?

Sprzedaż części praw inwestorom prywatnym pozwala twórcom na zebranie z góry wypłat z tantiem na kilka lub nawet kilkanaście lat do przodu. Pozwala to bez utraty kontroli nad swoją twórczością oraz bez zadłużania pozyskać niezbędne na dany moment środki finansowe. Tego typu transakcja zmniejsza ryzyko przyszłych dochodów (chroniąc przed potencjalnymi niedoborami tantiem w przyszłości) i pozwala wykorzystać środki na wygenerowanie nowych strumieni dochodów w przyszłości – np. inwestycja w nowy sprzęt muzyczny lub promocję własnej twórczości. Ponadto wielu twórców postrzega notowania na międzynarodowej giełdzie jako formę nobilitacji i promocji, co z kolei przyczynia się do popularyzacji twórczości i wyższych wpływów tantiemowych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *