Czym jest inwestycja w prawa autorskie ?

Inwestycja w prawa autorskie działa na takiej samej zasadzie jak rynek papierów wartościowych. Środki pieniężne zamieniane są na majątkowe prawa autorskiego do katalogu utworów (tzw. akcje tantiemowe). Wraz z nabyciem tych praw nabywa się możliwość czerpania pożytków z tantiem, które są zbierane i redystrybuowane przez Organizacje Zbiorowego Zarządzania (m.in. ZAiKS, STOART, ZPAV).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *