Czy jako inwestorzy mamy wpływ na co sprzedawca wykorzysta środki ?

Nie; nie wymagamy takiego poziomu szczegółowości od sprzedającego. Będziesz inwestował w już istniejące i zarejestrowane w globalnej bazie danych katalogi muzyczne, które są na bieżąco – każdego dnia – monetyzowane. Pieniądze przekazane sprzedającemu nie muszą być wykorzystane do zwiększenia ich wydajności, jednakże dbamy także o to aby twórca zachował min. 50% swoich praw majątkowych, co jest wystarczającą motywacją do zwiększania potencjału własnej twórczości, a co za tym idzie – wyceny wartości swojego katalogu utworów, a tym samym akcji tantiemowych, które zakupili inwestorzy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *