Wezwanie do złożenia dokumentów akcji

Zarząd spółki Royalty Trade Zone S.A. z siedzibą w Opolu, przy ul. Armii Krajowej 15/7, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000790533, o kapitale zakładowym w wysokości 100 000,00  złotych opłaconym w całości, wzywa wszystkich Akcjonariuszy Spółki do złożenia dokumentów akcji w siedzibie Spółki.Więcej …

Artykuł w Pulsie Biznesu

Ciężka praca zespołu Royalty Trade Zone oraz ANote Music nad projektem Giełdy Majątkowych Praw Autorskich została doceniona przez Puls Biznesu, w którym pojawiliśmy się na okładce. Zachęcamy do lektury.

Więcej …

Aukcja katalogu Tomasza Luberta

Z radością informujemy o zakończonej sukcesem Aukcji katalogu naszego twórcy Tomasza Luberta. Udziały trafiły już do obrotu na rynku wtórnym. Zachęcamy do rejestracji na platformie www.anotemusic.com oraz do dokonania transakcji zakupu udziałów. Pierwsza wypłata tantiem planowana jest przed końcem 2020 roku.